Ar kausēšanas metināšanu izveido sadursavienojumus (6.attēls), leņķsavienojumus, T veida savienojumus un pārlaidsavienojumus. Lieto arī pārlaidsavienojumus ar punktu šuvi, kas metināta ar loku.

Sadursavienojumā visi elementi novietoti vienā plaknē vai uz vienas virsmas.Šissavienojuma veids ir visizplatītākais metinātos izstrādājumos, jo tam salīdzinājumā ar pārējiem veidiem ir šādas priekšrocības:

          * Neierobežots metināmo elementu biezums.
* vienmērīgāks spēka līniju (spriegumu) sadalījums, pārnesot spēkus no viena elementa uz citu;
* minimāls metāla patēriņš metinātā savienojuma veidošana.
* droša un ērta kvalitātes kontrole

 Sadursavienojumu trūkumi salīdzinājumā ar pārējiem savienojumu veidiem ir šādi:
nepieciešamība  precīzi  salikt  elementus metināšanai;
* profilēta materiāla (U profila siju, T siju, dubult-T siju) malu sarežģīta sagatavošana sadurmetināšanai.

Leņķsavienojums (7.attēls.) ir divu taisnā leņķī novietotu elementu galu saskaresvietā sametināts savienojums

 

T veida savienojums (8.attēls) ir metinātssavienojums, kurā viena elementa sānu virsmai piekļaujas leņķī tai piemetināts otra elementa gals, parasti leņķis starp elementiem ir taisns.
Leņķsavienojumus un T veida savienojumus plaši lieto siju, kolonnu, statņu, karkasu, kopņu un citu izstrādā-jumu metināšanai, nodrošinot izstrādājuma palielinātu stingrumu un samazinātu deformāciju.

 Pārlaidsavienojums (9.attēls) ir metinātssavienojums, kurā metināmie elementi novietoti paralēli un viens otru pārklāj. Šo savienojumu trūkumi ir palielināts pamatmetāla patēriņš, kas nepieciešams savienojuma pārlaidumam. 
Metāla ekonomijas nepieciešamība ierobežo pārlaidsavienojuma lietošanu elementiem, kuru biezums ir lielāks par 60 mm. Pārlaidums nedrīkst būt mazāks par trīs plānākā metināmā elementa biezumiem; nelineārs spēka plūsmas sadalījums, tāpēc tas sliktāk iztur mainīgas vai dinamiskas slodzes nekā sadursavienojums. Konstrukcijās, kas pakļautas zemām temperatūrām un mainīgam vai dinamiskām slodzēm, jāizvairās no pārlaidsavienojumiem; mitruma iekļūšana spraugās starp pārlaistajām loksnēm (vienpusējā metināšanā), kas izraisa metinātā savienojuma koroziju;

metinājuma defektu grūta noteikšana. Pārlaidsavienojuma priekšrocības ir šādas-
* metināšanai nav nepieciešami malu noslīpinājumi,
* vienkārši salikt savienojumu (iespējams piedzīt izmērus uz pārlaiduma rēķina).

 Savienojumus ar uzliktni (10.attēls.) pašlaik vairsnelieto. Iespējami tikai savienojumi ar uzmavu. Uzliktņi metinātos savienojumos rada lieku metāla patēriņu, un metinātais savienojums sliktāk iztur slodzi, sevišķi mainīgu.

 

Savienojumus ar punktu šuvēm (11.attēls) lieto pārlaidsavienojumos un T veidasavienojumos. Ar punktu šuvēm iegūst stiprus, bet neblīvus savienojumus. Augšējo loksni caursit vai izurbj, bet urbumu aizmetina tā, lai daļēji būtu izkausēta apakšējā loksne (vai profils). Ja augšējās loksnes biezums ir līdz 12 mm, tad to var neurbt, bet izkausēt ar loku, kas deg zem kušņiem vai aizsarggāzes, pie tam var lietot nekūstošus elektrodus.