Hidraulisko eļļu klasifikācija atbilstoši ISO un DIN   

Galvenās kvalitātes atšķirības starp dažādām eļļu grupām

www.tnk-oil.ru

Eļļas apzīmējums attiecīgajā klasifikācijā

Eļļas raksturojums

Индекс
вязкости

 

Viskozitātes indekss

Противоизносные свойства

Pretizdiluma īpašības

ISO

DIN 51524

ступень
нагружения
на машине FZG

насос Vikkers

износ кольца, мг

износ лопасти, мг

HH

H

минеральное без присадок

Minerāleļļa bez piedevām

70

-

-

-

HL

HL

минеральное с ингибиторами коррозии и антиокислительными присадками

Minerāleļļa ar pretkorozijas un pretoksidēšanās piedevām

90

-

-

-

HM

HLP

минеральное с ингибиторами коррозии и противоизносными присадками

Minerāleļļa ar pretkorozijas un pretizdiluma piedevām

90

10

120

30

HV

HLP-V

масло HLP c улучшенными вязкостно-температурными свойствами

Minerāleļļa ar pretkorozijas un pretizdiluma piedevām atbilstoši HLP , papildus labākas viskozitātes noturība paaugstinātā temperatūrā

130

10

120

30

 

Katrā grupā  H,  HL,   HLP, un   HLPV   ir iespējamas dažādas viskozitātes eļļas